Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Wegverkeerswet, verkeersreglement en overtredingen per graad bijgewerkt

op .

Wegverkeerswet

De 'Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer' werd bijgewerkt met de wijzigingen aangebracht door artikel 29 van de 'Wet van 28 november 2021 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken'.

Het betreft een verfijning van art. 65/1 met betrekking tot het 'bevel tot betalen'. Deze wijziging trad in werking op 10 december 2021.

Verkeersreglement

Het 'Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg' werd bijgewerkt met de wijzigingen aangebracht door de 'Wet van 23 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de bijzondere overrijdbare beddingen open te stellen voor het schoolvervoer van personen met een handicap' en de 'Wet van 24 januari 2022 wat het actualisering van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft'.

De eerste wijziging betreft het openstellen van de bijzondere overrijdbare beddingen (BOB) voor het schoolvervoer van personen met een handicap onder de volgende voorwaarden:

  • wanneer die voertuigen worden gebruikt voor schoolvervoer van personen met een handicap (dus enkel wanneer er een scholier met een handicap aan boord is);
  • het voertuig voorzien is van het volgende symbool op het linker gedeelte vooraan en achteraan:
    Paneel rolstoel
    (Dit is de kwaliteit van de afbeelding zoals gepubliceerd in het Staatsblad.)
    De zijden van het bord moeten ten minste 40cm bedragen en de achtergrond moet retroreflecterend zijn.
    Het bord moet afgedekt of weggehaald worden wanneer het voertuig niet wordt gebruikt voor schoolvervoer van personen met een handicap.

Opgelet, bovenstaand bord vervangt het standaard bord voor schoolvervoer (met het symbool van de twee kinderen) niet. Dat bord, eveneens bevestigd op het linker gedeelte vooraan en achteraan, blijft dus nodig om gebruik te mogen maken van de busstrook en om te genieten van de 'dubbele voorzichtigheid' van naderende bestuurders.

Deze wijziging trad in werking op 3 februari 2022.

Hieronder een overzicht van welke voertuigen gebruik mogen maken van de busstrook en de BOB:

  Busstrook (art. 72.5) BOB (art. 72.6)
OV (bus/tram) Altijd toegelaten Altijd toegelaten
Taxi’s Altijd toegelaten Indien aangegeven
Schoolvervoer Altijd toegelaten Enkel toegelaten bij vervoer van
scholieren met een handicap
Woon-werkvervoer Indien aangegeven Indien aangegeven
Andere bussen Indien aangegeven Indien aangegeven
Fietsers Indien aangegeven Indien aangegeven
Bromfietsen Indien aangegeven Indien aangegeven
Motorfietsen Indien aangegeven Indien aangegeven

De tweede wijziging betreft de uitbreiding van het verbod op het gebruik van elektronische toestellen door bestuurders (art. 8.4).

Voorheen was het verboden 'gebruik te maken van een draagbare telefoon die in de hand gehouden wordt'. Voortaan is het verboden een 'mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is'.

Deze wijziging treedt in werking op 3 maart 2022.

Overtredingen per graad

Samen met bovenstaande wijziging wordt een overtreding op art. 8.3 of 8.4 van het verkeersreglement voortaan gecategoriseerd als overtreding van de 3e graad (voorheen 2e graad).

Deze wijziging treedt eveneens in werking op 3 maart 2022.

De bijgewerkte reglementen kunnen online geraadpleegd en in pdf gedownload worden.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.