Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Afschaffing bijkomende consignatie van 110 euro voor buitenlandse verkeersovertreders

op .

Consignatie

Buitenlandse verkeersovertreders die hun boete niet willen of kunnen betalen moeten een bedrag in consignatie betalen hetgeen bestaat uit het bedrag van de onmiddellijke inning + 110 euro. Dit laatste bedrag diende als waarborg om de gerechtskosten te dekken.

Bij niet betaling van deze som kan het voertuig worden ingehouden op kosten en risico van de overtreder. 

Het totale bedrag + de takel- en bewaringskosten van het voertuig moet binnen de 96 uur vereffend worden. Wordt deze termijn overschreden dan kan de inbeslagneming van het voertuig bevolen worden door het openbaar ministerie.

Vanaf 23 oktober 2009 wordt het bijkomend bedrag van 110 euro afgeschaft omdat dit een inbreuk betekende op het Europees verdrag wegens schending van het gelijkheidsbeginsel. Er bestond immers een verschillende procedure voor buitenlandse en Belgische verkeersovertreders.

De consignatieprocedure blijft echter ongewijzigd. Het bedrag van de onmiddellijke inning wordt vanaf 23 oktober beschouwd als het bedrag dat in consignatie gegeven wordt als de overtreder niet kan of wil betalen.

Samengevat :

  1. Overtreder zonder vaste woon- of verblijfplaats in België gaat akkoord met OI : hij betaalt en de strafvordering vervalt.
  2. Overtreder zonder vaste woon- of verblijfplaats in België gaat niet akkoord met OI of kan boete niet betalen: de consignatieprocedure wordt gestart. 
    Het dossier wordt dus door een rechtbank behandeld. De overtreder moet intussen echter wel het bedrag van de OI betalen als waarborg.

Wetgeving die in dit verband aangepast werd :

  1. KB van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;
  2. KB van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg;
  3. KB van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten;
  4. KB van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Zie ook :

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.