Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

O-kentekenplaat voor oldtimers

op .

OldtimerPowered by Polinfo
Oldtimers moeten niet aan alle technische eisen voldoen. Wie in de toekomst wil blijven genieten van dit uitzonderingsregime zal zijn voertuig moeten inschrijven onder een O-kentekenplaat.

Deels onderworpen

Het technisch reglement voor auto’s is in principe van toepassing op alle wagens met een Belgische inschrijvingsplaat (en hun aanhangwagens). Toch vallen heel wat categorieën van voertuigen slechts gedeeltelijk onder de algemene regeling.

Dit is o.a. het geval voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die meer dan 25 jaar en andere voertuigen die meer dan 30 jaar in gebruik zijn en die slechts uitzonderlijk op de openbare weg komen:

  • ofwel bij toegelaten manifestaties;
  • ofwel bij proefritten voor die manifestaties (tussen zonsopgang en zonsondergang en binnen een straal van 25 km);
  • ofwel om naar die manifestaties te rijden.

O-kentekenplaat

Op dit moment volstaat het dat de bestuurder een zgn. ‘oldtimer verklaring’ kan voorleggen, maar daar komt verandering in: wie onder de uitzonderingsregeling wil vallen, moet zijn voertuig voortaan toch inschrijven, ook al wordt het slechts zelden gebruikt. Het krijgt een kentekenplaat waarvan de groep letters begint met ‘O’.

De ‘oldtimer verklaringen’ blijven wel geldig tot 15 november 2011. De titularissen van een ‘oldtimer verklaring’ die recht gaf op vrijstelling van periodieke keuring en die onder een gewone kentekenplaat reden, moeten dus vóór 15 november 2011 kiezen: ofwel behouden ze een gewone plaat met periodieke keuring ofwel kiezen ze voor een inschrijving onder O-kentekenplaat met vrijstelling van keuring.

Keuring

Voertuigen met een ‘O-plaat’ blijven dus vrijgesteld van de jaarlijkse keuring. Maar op het ogenblik dat men een voertuig onder ‘O-plaat’ wil herinschrijven onder een gewone kentekenplaat (op naam van dezelfde titularis), zal wel een niet-periodieke keuring (vóór inschrijving) moeten plaatsvinden.

In de marge kunnen we nog meegeven dat de bepalingen die de overdracht van een kentekenplaat regelen, worden aangepast aan de invoering van de Europese nummerplaat. De overdracht van een niet-Europees model zal immers niet langer mogelijk zijn.

In werking

De nieuwe regeling wordt van kracht op 15 november 2010, maar de attesten die nog in omloop zijn, blijven nog een jaar geldig.

Bron

28 september 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 12 november 2010, p.70919;

Auteur: Steven Bellemans

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.