Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Veiligheid van motorrijders

op .

moto Op 20 juni 2011 verscheen in het Staatsblad het langverwachte koninklijk besluit van 11 juni 2011 dat de veiligheid van de motorrijders wil verbeteren.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten. Deze treden in werking op 1 september 2011.

Rijden tussen de rijstroken (filerijden) gereglementeerd

Het sneller rijden tussen twee rijstroken of files dan de voertuigen die in deze rijstroken of files stoppen of zich traag voortbewegen, wordt niet als inhalen beschouwd.

De motorrijder mag in die gevallen nooit sneller rijden dan 50 km/u en het snelheidsverschil met de overige voertuigen mag niet meer dan 20 km/u bedragen.

Op autosnelwegen en autowegen moet tussen de twee meest links gelegen rijstroken gereden worden.

(Nieuw artikel 16.2bis)

Trikes toegelaten op auto(snel)wegen

Vroeger werden de zogeheten 'driewielers met motor' zonder passagiersruimte en met een ledige massa van niet meer dan 400 kg niet op autosnelwegen en autowegen toegelaten.
Dat wordt nu aangepast. Deze 'trikes' mogen nu wel op auto(snel)wegen rijden.

(Gewijzigde artikels : 21 en 22)

Parkeren op trottoirs en verhoogde bermen

Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken en op voorwaarde dat een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrij gelaten wordt.

(Gewijzigde artikels : 23.4 en 24.1°)

Vervoeren van kinderen

Kinderen onder de drie jaar mogen niet vervoerd worden op tweewielige bromfietsen en op motorfietsen.

Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan 8 jaar moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Zij mogen niet worden vervoerd op een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3.

(Gewijzigd artikel : 35.1.1)

Beschermende kledij

Bestuurders en passagiers van motorfietsen dragen handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen.

Voordien was enkel een valhelm verplicht.

De vrijstelling van de draagplicht van de valhelm voor postbodes komt te vervallen.

(Gewijzigd artikel : 36)

Bijzondere overrijdbare bedding / busstrook

Busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen mogen nu ook gevolgd worden door fietsers, bromfietsers, motorfietsers en gewone autobussen/cars op voorwaarde dat één of meerdere van onderstaande symbolen voorkomen op de borden F17 of F18 of op een onderbord.

Deze symbolen mogen op de stroken herhaald worden.

Bromfietsers die de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen moeten achter elkaar rijden.

Opvallend is dat de bepalingen inzake voertuigen voor woon-werkverkeer niet meer voorkomen. Ook het daarbijbehorende bord blijkt afgeschaft te zijn.

(Gewijzigde artikelen : 43.2, 72.5 en 72.6)

Amazonezit

Ook bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor mogen geen amazonezit aannemen. De passagiers moeten de voeten op de voetsteunen hebben.

(Gewijzigd artikel : 44.5)

Trekken van aanhangwagens

Motorfietsen met zijspanwagens mogen nu ook een aanhangwagen trekken op voorwaarde dat het zijspanwiel uitgerust is met een rem.

Het verbod voor drie- en vierwielige bromfietsen om een aanhangwagen te trekken blijft van kracht.

(Gewijzigd artikel : 49.1)

Nieuw verbodsbord C6 voor quads

Het bord C6 is nieuw :

C6

"Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel."

(Gewijzigd artikel : 68.3)

Met de invoering van het nieuwe verbodsbord wordt ook artikel 9.3 van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, aangepast door de verwijzing naar het bord C6 in te voegen.

Rijbewijs

In het K.B. van 23 maart 1998 inzake het rijbewijs wordt artikel 2, §1, 2° aangepast als volgt :

"Categorie A : motorfietsen met of zonder zijspan.

Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan waarvan het zijspanwiel niet is uitgerust met een rem;"

Inwerkingtreding : 1 september 2011

Bron: K.B. 11-06-2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders (BS 20-06-2011)
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.