Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Hogere boetes vanaf 1 januari 2012

op .

Hogere boetes Op 30 december 2011 verscheen de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) in het Belgisch Staatsblad. Door deze wet worden de opdeciemen verhoogd, waardoor o.a. de bedragen van de rechtbankboetes en de onmiddellijke inning in het kader van alcohol verhogen op 1 januari 2012.

Hogere geldboetes

In diverse wetten komen bedragen van geldboetes voor. Teneinde deze bedragen accuraat te houden werd het systeem van de opdeciemen in het leven geroepen. De opdeciemen zijn een factor waarmee de in de wetten bepaalde boetebedragen moet vermenigvuldigd worden. Momenteel bedraagt deze factor "5.5". Vanaf 1 januari 2012 bedraagt deze factor "6". Door deze verhoging stijgen alle boetes met 9%. De vorige aanpassing van de opdeciemen dateert al van 1 maart 2004.

Voorbeeld:

  • Vóór 01/01/2012: in de wet vermeld boetebedrag : 10 euro x 5.5 = 55 euro
  • Vanaf 01/01/2012: in de wet vermeld boetebedrag : 10 euro x 6 = 60 euro

Onmiddellijke inning in het kader van alcohol

In art 65, §1 al 4 van de Wegverkeerswet wordt bepaald dat in geval van overtreding van artikel 34, § 1 van de Wegverkeerswet (gemeten alcoholconcentratie van ten minste 0.22 doch minder dan 0.35 mg/l UAL of van ten minste 0.5 doch minder dan 0.8 g/l bloed) het bedrag van de verplicht toe te passen onmiddellijke inning gelijk is aan de voor deze overtreding bepaalde minimumboete, vermeerderd met de opdeciemen. Concreet betekent dit dat het bedrag van de onmiddellijke inning in het kader van alcohol op 1 januari 2012 stijgt van 137.5 euro naar 150 euro.

Belangrijk

De andere tarieven van de onmiddellijke inningen zijn niet gekoppeld aan de opdeciemen en stijgen bijgevolg niet.

Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf is de rechter verplicht om tevens een bedrag van 25 euro uit te spreken dat dient betaald te worden aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Ook dit bedrag is gekoppeld aan de opdeciemen. Concreet betekent dit dat de verplichte bijdrage aan dit Fonds stijgt van 137.5 euro naar 150 euro.

Bron:

- Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (B.S. 30 december 2011).

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.