Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Gekeurd in andere Lidstaat

op .

Technische keuring in een andere Lidstaat wordt onder bepaalde voorwaarden erkend bij voertuiginschrijving in België.

Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie werd het voertuigtechnisch reglement bijgewerkt opdat voertuigen uit een andere Lidstaat die in België ingeschreven worden, geen certificaat van overeenstemming (of gelijkvormigheidsattest) meer moeten voorleggen en opdat een louter visuele keuring volstaat indien het voertuig beschikt over een keuringsbewijs van minder dan twee maanden geleden.

Deze aanpassing geldt vanaf 30 september 2013.

Vanuit de sector van de autokeuringscentra wordt gemeld dat het inschrijven van een voertuig in België, dat al ingeschreven was in een andere EU-lidstaat en daarbij over een Europees goedkeuringsnummer beschikt, net zoals voorheen gebeurt na het uitvoeren van een niet-periodieke tweedehandskeuring. De verplichting om een Europees certificate of conformity (COC) voor te leggen, vervalt.

Wanneer aan de voorwaarden voldaan is om een visuele tweedehandskeuring uit te voeren, dan gebeurt dit voortaan zonder een remtest uit te voeren. In alle andere gevallen wordt een volledige tweedehandskeuring uitgevoerd.

Voor alle andere voertuigen die reeds ingeschreven zijn buiten de EU of die enkel over een nationale goedkeuring uit een andere EU lidstaat beschikken, blijven de bestaande procedures zonder meer geldig.

Bron:

AanpassingsKB van 6 september 2013 (BS 20/09/2013); bij het KB van 15 maart 1968 – Voertuigtechnisch reglement

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.