Boetetarieven

Sinds 31 maart 2006 bestaan er vier verschillende categorieën overtredingen:

 • Eerste graad
 • Tweede graad
 • Derde graad
 • Vierde graad

Naargelang het risico op ongevallen stijgt, zullen ook de boetes stijgen.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke inning voorgesteld. De boetezegels bestaan niet meer. Ze werden vervangen door de betaling met overschrijving of de E-betaling met bank- of kredietkaart.

Buitenlanders moeten steeds cash betalen, zoniet kan hun voertuig ingehouden worden en later door de rechter zelfs verbeurdverklaard worden.

Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank.

Wie een overtreding van de 4e graad begaat, wordt in principe altijd gedagvaard.

A. BOETETARIEVEN (behalve snelheidsovertredingen)

Aard overtreding Gemeentelijke administratieve sanctie Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rechtbank Verval recht tot sturen
- Eerste graad € 58 € 58 € 85 € 80 tot € 2000 Neen
- Tweede graad € 116 € 116 € 160 € 160 tot € 2000 Facultatief
- Derde graad - € 174 € 235 € 240 tot € 4000 Facultatief
- Vierde graad - € 473 * - € 320 tot € 4000 8 dagen tot 5 jaar **

* Niet mogelijk voor Belgen. In principe wordt altijd gedagvaard.
** Niet noodzakelijk mits motivatie in vonnis.

Wettelijke basis :

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
 • K.B. van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.
 • K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

B. SNELHEIDSOVERTREDINGEN

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u.

b. op andere wegen:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u.

SAMENVATTENDE TABELLEN

Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 20 km/u +20 tot 30 km/u +30 km/u
Bedrag € 53 € 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u Rechtbank:
tussen € 80 en € 4000 1
Indien rechtbank: tussen € 80 en € 4000 1
Verval recht tot sturen --- --- 8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 8 dagen > 5 jaar verplicht 3
Intrekking rijbewijs --- --- Mogelijk 4

1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen
2. Bij dagvaarding voor de rechtbank
3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis
4. In opdracht van het parket

Andere wegen
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 30 km/u +30 tot 40 km/u +40 km/u
Bedrag € 53 € 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u Rechtbank:
tussen € 80 en € 4000 1
Indien rechtbank: tussen € 80 en € 4000 1
Verval recht tot sturen --- --- 8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 8 dagen > 5 jaar verplicht 3
Intrekking rijbewijs --- --- Mogelijk 4

1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen
2. Bij dagvaarding voor de rechtbank
3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis
4. In opdracht van het parket