Vakbekwaamheid bestuurders groep C / ladingzekering

op . Gepost in Recente wijzigingen

1. Vakbekwaamheid beroepschauffeurs groep C

Vakbekwaamheid

Sedert 10 september 2008 zijn er al nieuwe vereisten voorzien inzake de vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen van groep D (autobussen en autocars) die in beroepsverband rijden.

Voor de bestuurders van voertuigen van groep C (vrachtwagens) in beroepsverband is de inwerkingtreding voorzien op 10 september 2009.  Er worden uiteraard nog steeds rijbewijzen voor een categorie van groep C afgeleverd zònder de vakbekwaamheid maar deze kunnen enkel op niet-professionele basis gebruikt worden.

Wettelijke basis: koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Alle details inzake de nieuwe reglementering kunt u nalezen in eerder gepubliceerd artikel op onze website.

Meer gedetailleerde info :

2. Ladingzekering

Op 7 mei 2007 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten die het probleem van fout geschikte, verschoven of afgevallen ladingen willen aanpakken:

  1. KB van 27 april 2007 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
  2. KB van 7 april 2007 tot wijziging van het KB van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Een deel van de teksten trad in werking op 1 juni 2007, het andere (meer technische) deel treedt in werking op 10 september 2009.

Voor de wijzigingen die in werking traden op 1 juni 2007 verwijzen we u naar een eerder gepubliceerd artikel op onze website.

Wat verandert er op 10 september 2009 ?

In artikel 2 van het KB van 1 december 1975 (Wegcode) worden enkele nieuwe begrippen geïntroduceerd :

"Lading", "stouwvoorziening", "geïntegreerde vergrendelvoorziening", "maximale nominale last", "verankeringspunt", "ladingzekeringssysteem" en "primaire verpakking".

Er wordt een nieuw artikel 45bis ingevoerd met zeer specifieke richtlijnen om de lading te zekeren, specifiek voor voertuigen van de groep C (categorieën C of C + E of de subcategorieën C1 of C1 + E).

Voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en eigen zijn aan dat beroep, zijn vrijgesteld.

Nuttige info !

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.