Artikel 1

De algemene voorwaarden die gelden voor het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, het bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer zijn vastgesteld in bijgaand reglement.

Artikel 2

De Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van dit besluit.


20 september 1947 - Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.