Strafbepalingen voor overtredingen per graad, snelheid en rijden onder invloed

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke inning voorgesteld. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald, kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank. Wie een overtreding van de vierde graad begaat, wordt in principe altijd gedagvaard. Een gemeentelijke administratieve sanctie is mogelijk voor bepaalde eerste- en tweedegraadsovertredingen.

U kunt uw verkeersboete betalen op https://www.verkeersboetes.be/.

Overtredingen per graad

Het koninklijk besluit van 30 september 2005 bepaalt de graad van overtreding van de bepalingen in de volgende reglementen:

Overtredingen op bepalingen waaraan geen graad is toegekend, zijn overtredingen van de eerste graad.

Graad van overtreding Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
Gemeentelijke administratieve sanctie € 58 € 116 - -
Onmiddellijke inning € 58 € 116 € 174 € 473 1
Minnelijke schikking € 85 € 160 € 235 -
Bevel tot betalen 2
€ 115 € 216 € 317 -
Geldboete 3
€ 80 tot € 2000 € 160 tot € 2000 € 240 tot € 4000 € 320 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen  - 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 4 8 dagen tot 5 jaar (verplicht)

1 Niet mogelijk voor personen met woon- of vaste verblijfplaats in België. In principe wordt altijd gedagvaard.
2 Bedrag van de minnelijke schikking verhoogd met 35%.
3 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.
4 Verplicht indien de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Zie wet van 16 maart 1968, art. 38, § 5.

Snelheidsovertredingen

In bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf

Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u >10 tot 20 km/u >20 tot 30 km/u >30 km/u
Onmiddellijke inning € 53 € 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u - 1
Geldboete 2
€ 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen - - 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 3 8 dagen tot 5 jaar (verplicht)
Intrekking rijbewijs - - Mogelijk 4 Mogelijk 4

Andere wegen

Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u >10 tot 30 km/u >30 tot 40 km/u >40 km/u
Onmiddellijke inning € 53 € 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u - 1
Geldboete 2
€ 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen - - 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 3 8 dagen tot 5 jaar (verplicht)
Intrekking rijbewijs - - Mogelijk 4 Mogelijk 4

1 Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen.
2 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.
3 Verplicht indien de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Zie wet van 16 maart 1968, art. 38, § 5.
4 Op vraag van het parket.

Rijden onder invloed

mg/l UAL
0,09 - 0,22 1 0,22 - 0,35 0,35 - 0,44 0,44 - 0,50 0,50 - 0,65 0,65 +
g/l BAC
0,2 - 0,5 1 0,5 - 0,8 0,8 - 1,0 1,0 - 1,2 1,2 - 1,5 1,5 +
Tijdelijk rijverbod 2 uur 3 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur
Onmiddellijke inning € 105 € 179 € 420 € 578 € 1260 2 € 1260 2
Minnelijke schikking € 145 € 240 € 600 € 800 € 1600 -
Geldboete 3
€ 200 tot € 4000 € 200 tot € 4000 € 1600 tot € 16000 € 1600 tot € 16000 € 1600 tot € 16000 € 1600 tot € 16000

1 Enkel voor professionele bestuurders. Zie wet van 16 maart 1968, art. 34, § 3.
2 Enkel voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België.
3 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.

Bronnen:

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
  • K.B. van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.
  • K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
  • COL 10/2006. Betreft: Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - Wegverkeer - uniforme tarifering minnelijke schikkingen.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.