Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019

houdende de organisatie van overdracht van de aanvullende reglementen inzake het wegverkeer en de exacte locatie van de verkeerstekens ter uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

B.S. 17.05.2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019