15 MAART 2006

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees parlement en de raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad. [P.B. 11.04.2006]

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen (art. 1-4)
Hoofdstuk II. Bemanning, rijtijden, onderbrekingen en rusttijden (art. 5-9)
Hoofdstuk III. Aansprakelijkheid van de vervoersonderneming (art. 10)
Hoofdstuk IV. Uitzonderingen (art. 11-15)
Hoofdstuk V. Controleprocedures en sancties (art. 16-25)
Hoofdstuk VI. Slotbepalingen (art. 26-29)
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.