1 SEPTEMBER 2006

Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. [B.S. 06.09.2006]

Artikel 1-14
Bijlage 1. Te gebruiken formulieren
Bijlage 2. Lijst van de te innen sommen