1 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland.
[BS 01.09.2006]

Bijlage 1. Model van een rapport van technische controle langs de weg met een lijst van de te controleren punten. (Richtlijn 2000/30/EG)