4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
[BS 10.05.2007]

Titel V. Alternerende beroepsopleiding

Hoofdstuk 2. Alternerende beroepsopleiding wegvervoer

Artikel 52

Opgeheven bij art. 19, K.B. 10 januari 2013 (B.S. 18 januari 2013)