Koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen

B.S. 29-06-1958

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, wordt dit koninklijk besluit opgeheven en vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen.
Koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen