8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :

« wet » : de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen;

« identificatienummer van het voertuig » (VIN) : de alfanumerieke code die door de fabrikant aan een voertuig wordt toegekend om de adequate identificatie van elk voertuig mogelijk te maken;

« niet-gekend voertuig » : een voertuig dat nooit eerder werd ingeschreven in een repertorium van de voertuigen in België, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, of elders;

« gekend voertuig » : een voertuig dat geen niet gekend voertuig is;

« politiedienst » : de federale politie en de korpsen van de lokale politie;

« onder elektronische vorm naar een gecomputeriseerd gegevensbestand » : een elektronische manier om gegevens door te sturen, die nader zal worden bepaald door de beheersdienst, in overleg met de betrokken diensten.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.