8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding en slotbepalingen

Artikel 43

§ 1. De artikelen 1 tot 6, 8 tot 23, 24, paragrafen 1 en 2, 26 tot 29, 34 tot 36, en 39, van de wet treden in werking op de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit voor :

  • de voertuigen die op de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit ingeschreven zijn in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;
  • de voertuigen bedoeld in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, met uitzondering van de voertuigen bedoeld in artikel 2, paragraaf 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10°, van voormeld koninklijk besluit van 20 juli 2001, bestemd om in België in het verkeer te worden gebracht in een situatie waarbij zij in België moeten worden ingeschreven of in een situatie waarbij het voertuig onder dekking van een commerciële kentekenplaat in België in het verkeer wordt gebracht.

§ 2. De artikelen 7, leden 1, 2 en 5, 30 en 37 van de wet treden in werking op 1 oktober 2015 voor :

  • de voertuigen die op datum van 1 oktober 2015 ingeschreven zijn in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;
  • de voertuigen bedoeld in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, met uitzondering van de voertuigen bedoeld in artikel 2, paragraaf 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10°, van voormeld koninklijk besluit van 20 juli 2001, bestemd om in België in het verkeer te worden gebracht in een situatie waarbij zij in België moeten worden ingeschreven of in een situatie waarbij het voertuig onder dekking van een commerciële kentekenplaat in België in het verkeer wordt gebracht.

Artikel 44

De bepalingen van de artikelen 24, paragraaf 3, 25, en 33 van de wet treden in werking op 1 oktober 2015 voor de voertuigen bedoeld in artikel 43, paragraaf 2, maar enkel voor wat betreft de registratie in de Kruispuntbank.

Artikel 45

Dit besluit treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 39 tot en met 42, die in werking treden op 1 oktober 2015.

Artikel 46

Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Economie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onze Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw en Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.