10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk II. Goedkeuring

Artikel 5. Identificatie van het voertuig

§1. Framenummer.

Elk voertuig moet voorzien zijn van een nummer dat als framenummer wordt beschouwd.

Dit nummer moet verschillend zijn voor elk voertuig van eenzelfde merk en dient te bestaan uit een reeks van tenminste drie en ten hoogste zestien letters of cijfers.

Deze tekens moeten ten minste 5 mm hoog zijn en zodanig van alle andere aanduidingen gescheiden zijn dat geen twijfel mogelijk is.

Dit nummer is het enige dat in de officiële bescheiden als framenummer mag worden aangegeven. Het moet er in zijn geheel op voorkomen.

Het framenummer moet door de fabrikant of zijn gemachtigde goed leesbaar in het frame  zijn ingeslagen dat het nummer ten gevolgen van een gering ongeval niet kan verdwijnen.

Het framenummer moet steeds goed leesbaar zijn en mag nimmer verborgen worden door een latere inrichting van het voertuig.

§2. Identificatieplaat.

Op een metalen plaat die, op een gemakkelijk te bereiken plaats, aan het voertuig moet gelast of geklonken worden, moet de constructeur of de mandataris met onuitwisbare tekens het merk en het type van het voertuig, het framenummer en het nummer van het proces-verbaal van goedkeuring vermelden.

§3. De voorschriften van dit artikel zijn enkel van toepassing op de voertuigen die vanaf 1 januari 1975 tot het verkeer toegelaten worden.

§4. (opgeheven)

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.