11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[BS 01.06.2004]

Bijlage I. Uitrusting voor de manoeuvres op het oefenterrein

Het oefenterrein moet een stevige en stabiele bedekking hebben, die aangepast is aan de voertuigen waarvoor het erkend is. Het moet vrij zijn van steenslag, bladeren en elk ander materiaal dat ongevallen zou kunnen veroorzaken. Het moet uitgerust zijn met een brandblusser van minstens vijf kilogram, met een olie opslorpende stof en met een EHBO-tas. Worden aanvaard als oefenterreinen: openbare of privé-terreinen met inbegrip van parkings (station, supermarkten,...), hetzij gratis of tegen betaling, of de school er nu eigenaar van is of niet.

De voorwaarden voor de goedkeuring van het oefenterrein staan in artikel 8 van het bovenvermeld koninklijk besluit.

Volgens de onderrichtcategorie waarvoor het erkend is, moet het de volgende uitrustingen hebben:

Onderrichtcategorie A:

 • Radio-inrichting voor elk lesvoertuig
 • Kegels
 • Plank
 • Chronometer
 • Telefoontoestel of GSM
 • Afmetingen overeenkomstig de uitvoering in alle veiligheid van de bewegingen bedoeld in punt 6 van bijlage 2 van de Europese richtlijn 2000/56/EU

Onderrichtcategorie C – D:

 • Bakens
 • Boordstenen
 • Kaai

Onderrichtcategorie E:

 • Boordstenen van 15 cm hoog en minstens 30 m lang
 • Bakens en verhogingen
 • Ononderbroken witte lijn van 50 m.

Onderricht categorie G

 • Kegels
 • Verplaatsbaar hek.

Indien de lessen na zonsondergang worden verstrekt dient het terrein te zijn uitgerust met een goed werkende vaste lichtinstallatie die toelaat de manoeuvres in alle veiligheid uit te voeren.

   Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.