12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
[BS 25.10.2010]

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de toestellen die gebruikt worden om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 en haar uitvoeringsbesluiten, en die rechtstreeks of onrechtstreeks een meting uitvoeren, in dit besluit « toestel » genoemd, en dit onder voorbehoud van de toepassing van andere reglementering betreffende specifieke toestellen.

Artikel 1.1 (enkel Vlaams Gewest)

In dit besluit wordt verstaan onder:

1° Vlaamse minister: de Vlaamse minister bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;

2° het Agentschap Wegen en Verkeer: het Agentschap Wegen en Verkeer, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

Artikel 1.1 (enkel Waals Gewest)

In dit besluit wordt verstaan onder:

1° de Waalse Minister: de Minister bevoegd voor de Verkeersveiligheid of diens afgevaardigde;

2° de Waalse wettelijke Metrologie: de Directie of de cel van het Operationeel directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst belast met de wettelijke metrologie en de uitvoering van de metrologische prestaties.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.