12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
[BS 25.10.2010]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 20 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams Gewest)

Het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten wordt opgeheven.

De modelgoedkeuringen die werden afgeleverd vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig tot op hun vervaldatum.

Artikel 20 (Waals Gewest)

Het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten wordt opgeheven.

De modelgoedkeuringen die werden afgeleverd vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig tot op hun vervaldatum.

Tot 31 december 2018 kan de Waalse wettelijke Metrologie in afwijking van artikel 10 een voorlopige erkenning afleveren aan kandidaten die een erkenningsaanvraag hebben ingediend en waarvan het accreditatiedossier nog lopende is bij een accreditatieorganisme of die op basis van Europese normen EN 17025 en EN ISO/IEC 17020 reeds geaccrediteerd worden als keuringsinstellingen van type A .

Artikel 21

De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Economie en de Minister bevoegd voor het Wegverkeer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 oktober 2010.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.