12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
[BS 25.10.2010]

Bijlage 4

Aanvaardingsmerken en merken van afkeur

Aanvaardingsmerken bij eerste ijk of herijk

Dit vignet, geleverd door de Metrologische Dienst, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, groene kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt :

 • in een zeshoek de 2 laatste cijfers van het jaar van ijking;
 • in de nabijheid van deze zeshoek, de letter « R »;
 • het identificatienummer van het vignet bestaande uit het identificatienummer van het organisme dat de ijking uitvoert en het volgnummer gevormd door vier cijfers;
 • het jaartal van de uiterste geldigheidsdatum;
 • de maand van de uiterste geldigheidsdatum (in de maandlijst aan te kruisen of te perforeren).

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen. De afmetingen hierboven vermeld mogen licht aangepast worden om overeen te stemmen met de standaardformaten beschikbaar in de handel.

Afkeuringsmerk bij herijk

Dit vignet, geleverd door het organisme, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, rode kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt het identificatienummer van het organisme dat het vignet aangebracht heeft en de afkeuringsdatum zoals vermeld op het hierboven weergegeven model.

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen.

Bijlage 4 Vlaams Gewest

Aanvaardingsmerken en merken van afkeur

Aanvaardingsmerken bij eerste ijk of herijk

Dit vignet, geleverd door de Metrologische Dienst of het Agentschap Wegen en Verkeer, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, groene kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt :

 • in een zeshoek de 2 laatste cijfers van het jaar van ijking;
 • in de nabijheid van deze zeshoek, de letter « R »;
 • het identificatienummer van het vignet bestaande uit het identificatienummer van het organisme dat de ijking uitvoert en het volgnummer gevormd door vier cijfers;
 • het jaartal van de uiterste geldigheidsdatum;
 • de maand van de uiterste geldigheidsdatum (in de maandlijst aan te kruisen of te perforeren).

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen. De afmetingen hierboven vermeld mogen licht aangepast worden om overeen te stemmen met de standaardformaten beschikbaar in de handel.

Afkeuringsmerk bij herijk

Dit vignet, geleverd door het organisme, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, rode kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt het identificatienummer van het organisme dat het vignet aangebracht heeft en de afkeuringsdatum zoals vermeld op het hierboven weergegeven model.

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen.

Bijlage 4 Waals Gewest

Aanvaardingsmerken en merken van afkeur

Marques

Aanvaardingsmerken bij eerste ijk of herijk  

Dit vignet, geleverd door de Metrologische Dienst of de Waalse wettelijke Metrologie, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, groene kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt :

 • in een zeshoek de 2 laatste cijfers van het jaar van ijking;
 • in de nabijheid van deze zeshoek, de letter « R »;
 • het identificatienummer van het vignet bestaande uit het identificatienummer van het organisme dat de ijking uitvoert en het volgnummer gevormd door vier cijfers;
 • het jaartal van de uiterste geldigheidsdatum;
 • de maand van de uiterste geldigheidsdatum (in de maandlijst aan te kruisen of te perforeren).

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen. De afmetingen hierboven vermeld mogen licht aangepast worden om overeen te stemmen met de standaardformaten beschikbaar in de handel.

Afkeuringsmerk bij herijk  

Dit vignet, geleverd door het organisme, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, rode kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt het identificatienummer van het organisme dat het vignet aangebracht heeft en de afkeuringsdatum zoals vermeld op het hierboven weergegeven model.

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.