14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk IV. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

Artikel 6

De werkplaatsen die erkend waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit en die hun activiteit niet wensen uit te breiden tot digitale tachografen, of de werkplaatsen die een eerste aanvraag tot erkenning als installateur of hersteller indienen die zich beperkt analoge tachografen indienen, zijn onderworpen aan de bepalingen van bijlage III.