14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk V. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 7

§1. De werkplaatsen die erkend waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit en die hun activiteit wensen uit te breiden tot digitale tachografen, dienen hiertoe een verzoek in bij de Administratie en beantwoorden aan de specifieke technische vereisten van bijlage II, A en C.

De erkenning van werkplaatsen die niet erkend waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit vereist dat ze beantwoorden aan de technische eisen van bijlage II :

  • punten A en C voor de installatie van analoge en digitale tachografen;
  • punt C voor de installatie van digitale tachografen;
  • punt D voor de herstelling van digitale tachografen.

Iedere werkplaats erkend als installateur kan de tachografen van alle fabrikanten ijken; hetzelfde geldt voor de overbrenging van de gegevens en de uitreiking van het certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht waarvan het model op bijlage IV staat.

Een erkende werkplaats mag geen enkele activiteit in onderaanneming uitbesteden waarvoor zij erkend is.

Elke desbetreffende activiteit mag slechts door de erkende installateur of hersteller in zijn daartoe erkende werkplaats worden uitgevoerd.

Evenwel kunnen de fabrikanten van voertuigen of hun vertegenwoordigers, die over een productielijn beschikken in België, of de koetswerkfabrikanten van bussen en autocars genieten van een erkenning met beperkte draagwijdte voor de installatie van nieuwe tachografen aan boord van nieuwe voertuigen en voor hun activering. Tijdens de installatie stellen zij de reeds gekende parameters in. De Minister of zijn afgevaardigde bepaalt de voorwaarden voor het bekomen van de erkenning met beperkte draagwijdte.

De directeurs of de vennoten van de erkende werkplaats alsook hun personeel mogen geen activiteiten uitoefenen in de sector van het wegvervoer.

§2. De Minister of zijn afgevaardigde kent aan ieder erkend installateur of hersteller een identificatiemerk toe, dat hij moet aanbrengen op alle verzegelingen die hij uitvoert. Dit merkteken bestaat uit twee onderscheiden delen:

  • de letters « TDT »;
  • een door de Administratie toegekend nummer.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.