14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk V. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

Afdeling 4. Personeel van de erkende werkplaatsen

Artikel 10

De erkende werkplaats beschikt ten minste over twee personen : een technisch verantwoordelijke en een technicus. De technisch verantwoordelijke beschikt over een voldoende kwalificatie en beheerst goed de computerapparatuur. Hij zorgt voor de naleving van alle voorwaarden op basis waarvan de erkenning werd afgeleverd.

Ieder personeelslid dat met de installatie of de herstelling belast is, heeft de in artikel 11 bedoelde opleiding gevolgd.

Het basisopleidingsattest heeft een geldigheidsduur van twee jaar. De vervolmakingsattesten zijn drie jaar geldig.

Iedere wijziging van gekwalificeerd personeel wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de Administratie, met vermelding van de datum waarop de wijziging heeft plaatsgehad.

Een houder beschikt slechts over één enkele werkplaatskaart en gebruikt ze enkel in het kader van de activiteiten van de werkplaats die ze kreeg.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.