14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk V. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

Afdeling 5. Opleiding van het personeel van de erkende werkplaatsen

Artikel 11

De Minister duidt de opleidingsinstellingen aan volgens de hierna bepaalde voorwaarden :

de opleidings- en vervolmakingscursussen worden in specifieke lokalen door opleidingsinstellingen verstrekt op basis van een programma, goedgekeurd door de Minister of zijn afgevaardigde;

de lesgevers van de in punt 1° bedoelde instellingen leveren het bewijs van hun ervaring in het domein en van een continu specifieke vorming verstrekt door de tachograaffabrikanten;

het opleidingsprogramma omvat : de toepassing van de vigerende reglementering, de bijgewerkte technische specificaties van de tachograaf, de overbrenging van de gegevens en de computertoepassingen nodig voor de technische ingrepen, de programmering en de verzegeling. De opleiding wordt afgesloten met een evaluatieproef;

de aanwezigheid op de cursus is verplicht. De opleidingen worden georganiseerd voor groepen van maximaal 12 personen. De basiscursussen tellen minstens 20 uur opleiding; de vervolmakingcursussen tellen minstens 12 uur opleiding. Het didactisch materieel voor de cursussen omvat, per groep van twee personen, tenminste de volgende zaken :

  • 1 computer aangepast aan de geactualiseerde informaticatoepassingen van de tachograaf;
  • 1 technische uitrusting voor de activering, de programmering en de ijking van de tachograaf, en de overbrenging van de gegevens.

De technische handboeken en de gebruiksaanwijzing van de tachograaf worden aan iedere deelnemer overhandigd.

het programma, de inhoud van de opleidingscursussen alsook de evaluatieproeven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Administratie.

minstens 15 dagen vóór elke sessie die zij organiseren, bezorgen de opleidingsinstellingen de data, de thema's, de plaatsen en de naam van de lesgevers aan de Administratie;

iedere kandidaat die met vrucht een opleidingscursus gevolgd heeft, krijgt van de opleidingsinstelling een attest waarvan het model door de Administratie vastgelegd is; een kopie ervan wordt binnen 15 dagen naar de Administratie gestuurd;

de opleidingsinstellingen houden een register bij van alle georganiseerde sessies alsook van de deelnemers.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.