14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk IX. Installatieplaatje

Artikel 15

§1. Op het installatieplaatje staan de volgende vermeldingen :

  • naam, adres en erkenningsnummer van de installateur;
  • de bandenmaat van de aangedreven wielen;
  • de gemiddelde effectieve bandenomtrek van de aangedreven wielen in de vorm van « l = ... mm »;
  • de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig in de vorm van « w = ... omw/km » of « w = ... imp/km »;
  • de constante van de tachograaf, in de vorm van « k = ... omw/km » of « k = ... imp/km »;
  • het chassisnummer van het voertuig;
  • het serienummer van de tachograaf;
  • de datum waarop de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig en van de effectieve bandenomtrek van de aangedreven wielen opgemeten is.

§2. Het model van installatieplaatje wordt bepaald door de Administratie.