14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk XIII. Attesten tot staving van de afwezigheden voor de loontrekkende bestuurders

Artikel 20

Indien een bestuurder geen voertuig heeft kunnen besturen ingevolge ziekte of verlof, of indien hij een voertuig heeft bestuurd dat niet onder het toepassingsgebied van de verordening valt en hij geen registratiebladen of prestaties op zijn bestuurderkaart kan voorleggen, kan hij op het ogenblik van de controle zijn afwezigheden rechtvaardigen bij middel van een origineel attest van zijn werkgever.

Het attest is van het model bedoeld in de bijlage van de beslissing van de Commissie van C(2007)1470, over het formulier betreffende de sociale wetgeving inzake wegvervoer.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.