14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005] 

Bijlage 8. Formulieren voor de aanvraag van tachograafkaarten (bestuurderskaart)