14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Bijlage 7. Bedragen van de retributies voor de aflevering van tachograafkaarten

    De aflevering van tachograafkaarten, bedoeld in artikel 16, § 1, gebeurt nabetaling van volgende bedragen :

    • 65 euro voor een bestuurderskaart;
    • 150 euro voor een bedrijfskaart;
    • 225 euro voor een werkplaatskaart.

    De kontrolekaart wordt gratis afgeleverd.