19 JULI 2000

Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. [B.S. 26.07.2000]

Artikel 1-2
Artikel 3-9
Artikel 10-15
Bijlage 1. Lijst van de te innen sommen
Bijlage 2. Formulieren gebruikt door de bevoegde personen
Bijlage 3. Betaling met overschrijving of de E-betaling met een bank- of kredietkaart