26 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
[BS 09.12.2010]

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

Dit besluit geldt voor het alcoholslot wanneer het wordt gebruikt met toepassing van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.