26 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
[BS 09.12.2010]

Hoofdstuk III. Procedure voor de eerste ijk, de herijk en de technische controle van de alcoholsloten

Artikel 11

De proeven van de eerste ijk en herijk en de technische controle respectievelijk in de zin van de artikelen 18, 19 en 21 van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, worden uitgevoerd door een instelling bedoeld in artikel 6.

Artikel 12

De eerste ijk, de herijk en de technische controle worden voor elk toestel uitgevoerd.

Artikel 13

De herijk heeft plaats uiterlijk om de 12 maanden.

De herijk heeft eveneens plaats als het alcoholslot in een ander motorvoertuig wordt geïnstalleerd nadat het werd verwijderd bij afloop van het programma van een andere veroordeelde persoon of na bijregeling.

Artikel 14

Voor de eerste ijk, de herijk of voor een technische controle wordt het alcoholslot vergezeld van zijn metrologisch boekje bezorgd aan de instelling.

Artikel 15

Als aanvaardingsmerk bij de eerste ijk en bij de herijk of bij de technische controle wordt de uiterste vervaldatum van de ijkverrichting op het alcoholslot aangebracht door de instelling door middel van een etiket waarvan het model in bijlage 2 is weergegeven.

Indien het aanvaardingsmerk niet kan dienstdoen als verzegeling wordt een bijkomende verzegeling door de instelling aangebracht zoals voorzien in het dossier van modelgoedkeuring.

Een ijkcertificaat wordt opgesteld en afgeleverd aan de omkaderingsinstelling bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.

Artikel 16

De kosten van de proeven van eerste ijk, herijk of technische controle worden betaald door diegene die de aanvraag doet aan de instelling.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.