26 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
[BS 09.12.2010]

Hoofdstuk IV. Testprocedure die door de veroordeelde moet worden gevolgd

Artikel 17

Onverminderd de procedure die wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing moet de veroordeelde de procedure volgen die in dit hoofdstuk wordt beschreven.

Artikel 18

Voor iedere blaasprestatie wordt een zuiver en droog mondstuk gebruikt. Indien de modelgoedkeuring vermeldt dat de mondstukken opnieuw mogen gebruikt worden, kan dit voor zover bovenstaande voorwaarden zijn vervuld en het mondstuk geen zichtbare schade of slijtage vertoont.

Artikel 19

Van zodra het toestel aanduidt dat het klaar is voor een test, blaast de veroordeelde voldoende hard in het toestel tot het einde van een geldige monsterneming door het toestel wordt aangeduid.

Artikel 20

Wanneer het alcoholslot een hertest vraagt, voert de veroordeelde deze hertest uit binnen de 15 minuten volgend op de aankondiging. De veroordeelde respecteert hierbij artikel 8.3 van de wegcode.

Artikel 21

Indien het alcoholslot een hertest vraagt moet de veroordeelde deze hertest steeds afleggen, zelfs indien de motor van het voertuig wordt stilgelegd binnen de periode van 15 minuten volgend op de aankondiging.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.