27 FEBRUARI 2013

Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen. [B.S. 23.08.2013]

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN (art. 1-9)
HOOFDSTUK 2. WIJZIGINGSBEPALINGEN (art. 10-17)
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3