15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk VIII: Bijzondere bepalingen

Artikel 78bis Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Minister bevoegd voor het wegverkeer en de Brusselse minister zijn, ieder wat hem betreft, gemachtigd om de bijlagen aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen van technische aard.

Artikel 78bis Vlaams Gewest.

De Minister bevoegd voor het wegverkeer en de Vlaamse minister zijn, ieder wat hem of haar betreft, gemachtigd om de bijlagen aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen van technische aard.

Artikel 78bis Waals Gewest.

De Minister bevoegd voor het wegverkeer en de Waalse Minister zijn, ieder wat hem betreft, gemachtigd om de bijlagen aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen van technische aard.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.