15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk IV: Autokeuring

Artikel 23octies. Vrijstellingen en bijzonder regime

§1. Zijn vrijgesteld van alle keuringen :

de aanhangwagens die uitsluitend door foorkramers worden gebruikt en eigen zijn aan dat beroep;

de werfaanhangwagens;

de voertuigen van de federale politie;

de aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa niet meer dan 750 kg bedraagt;

de voertuigen die, overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering, voorzien zijn van een proefrittenplaat en een erbij horend geldig inschrijvingsbewijs;

de auto's en de aanhangwagens, die uitsluitend rijden tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de loodsen en de magazijnen gelegen binnen de zee- of rivierhavens overeenkomstig een aanvullend gemeentelijk reglement met uitzondering van de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen.

§1 Vlaams Gewest. Zijn vrijgesteld van alle keuringen :

de aanhangwagens die uitsluitend door foorkramers worden gebruikt en eigen zijn aan dat beroep;

de werfaanhangwagens;

de voertuigen van de politie;

de aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa niet meer dan 750 kg bedraagt;

de voertuigen die, overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering, voorzien zijn van een proefrittenplaat en een erbij horend geldig inschrijvingsbewijs;

§2. Bijzonder regime :

De voertuigen voorzien van een nummerplaat beginnend met de letters CD zijn onderworpen aan een jaarlijkse keuring om de goede technische staat van het voertuig na te gaan, vanaf de datum dat het voertuig vier jaar wordt.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.