15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk VI: Constructie

Artikel 32bis. Afmetingen en massa's van voertuigen waarvan de aanvraag tot goedkeuring ingediend is vanaf 1 januari 1985 (2/4)

2. Afmetingen en massa's van de voertuigen van de klasse I.

2.1. Afmetingen.

2.1.1. De maximale breedte is vastgesteld op 2,55 m;

2.1.2. De maximale hoogte is vastgesteld op 4 m.

Nochtans, voor de openbare diensten of speciale stadsautobussen, kan de Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde voertuigen met een maximale hoogte van 4,40 m in het verkeer toelaten.

De Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde bepalen de reisweg die deze voertuigen mogen gebruiken;

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde” telkens vervangen door de woorden “bevoegde Brusselse instantie”.
Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “De Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde bepalen” vervangen door de woorden “Het Agentschap bepaalt”.
Voor wat betreft het Waals Gewest, worden de woorden ″de Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde″ vervangen door de woorden ″de Waalse bevoegde instantie″.

2.1.3. De maximale lengte is vastgesteld op:

  • ander voertuig dan een autobus of autocar : 12 m;
  • autobus of autocar met 2 assen : 13,5 m;
  • autobus of autocar met meer dan 2 assen : 15 m;
  • voertuig met vouwbalg : 18,75 m;
  • autobus of autocar met aanhangwagen : 18,75 m.

Als demonteerbare toebehoren zoals skiboxen op een autobus of autocar worden aangebracht bedraagt de lengte van het voertuig, inclusief toebehoren niet meer dan de in het eerste lid bepaalde lengte.

2.2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Massa’s

De volgende maximale toegelaten massa’s zijn van toepassing op de volgende voertuigen:

  • voor enkelvoudige voertuigen met twee assen: 19.500 kg;
  • voor enkelvoudige voertuigen met drie assen: 26.000 kg;
  • voor gelede voertuigen met drie assen: 28.000 kg;
  • voor dubbel gelede voertuigen met vier of meer assen: 38.000 kg.

2.2 Vlaams Gewest. Massa’s

De volgende maximale toegelaten massa’s zijn van toepassing op de volgende voertuigen:

1° voor enkelvoudige voertuigen met twee assen: 19.500 kg;
2° voor enkelvoudige voertuigen met drie assen: 26.000 kg;
3° voor gelede voertuigen met drie assen: 28.000 kg.

2.2 Waals Gewest. De maximale toegelaten massa zijn:

a) voor enkelvoudige voertuigen met 2 assen : 19 500 kg ;
b) voor enkelvoudige voertuigen met 3 assen : 26 000 kg ;
c) voor gelede voertuigen met vouwbalg : 28 000 kg.

Voor de door alternatieve brandstoffen aangedreven motorvoertuigen, met uitzondering van de enkelvoudige voertuigen met twee assen; het in het eerste lid bedoelde maximaal toegestane gewicht wordt met het voor de alternatieve brandstoftechnologie vereiste extra gewicht verhoogd met ten hoogste 1 000 kg.

2.3. Bestreken baan

2.3.1. Bepalingen van toepassing op voertuigen in nieuwe staat in het verkeer gebracht vóór 1 juni 1987.

De auto's en de slepen moeten zo gebouwd en ingericht zijn dat ze kunnen rijden in een ring gevormd door een buitencirkel met een straal van 12 m en een binnencirkel met een straal van 6,50 m zonder dat een deel van de auto of sleep buiten dit ringvorming oppervlak komt.

Daarenboven, wanneer de auto's of de slepen in deze ring langsheen de buitencirkel rijden, mag de uitzwaai ter hoogte van de achteras niet meer dan 0,50 m bedragen.

Deze voorschriften zijn van toepassing rekening houdend met de nominale waarden van de voertuigen. Bij het controleren van voertuigen in het verkeer, wordt een tolerantie toegepast van 50 mm op de breedte van de ring en van 20 mm op de uitzwaai;

2.3.2. Bepalingen van toepassing op voertuigen in nieuwe staat in het verkeer gebracht vanaf 1 juni 1987.

Een auto of een sleep moet zich zodanig kunnen bewegen dat, bij het met de voorzijde van de auto of van de sleep in-, door- en uitrijden van een cirkelbaan met een buitenstraal van 12,50 m, geen deel van de auto of van de sleep de raaklijn aan genoemde cirkelbaan met meer dan 0,80 m zal overschrijden en de breedte van de bestreken baan niet meer dan 7,20 m zal bedragen, en wel onder de volgende omstandigheden:

2.3.2.1. het in- en uitrijden geschiedt met de buitenzijde van de auto of van de sleep langs de binnenzijde van de raaklijn aan de cirkelbaan;

2.3.2.2. het doorrijden van genoemde cirkelbaan geschiedt langs de binnenzijde van de buitenomtrek van de cirkelbaan;

2.3.2.3. het uitrijden geschiedt na het doorrijden van de cirkelbaan onder een hoek van 360 graden.

Voorts dient de auto of de sleep zich na het doorrijden over een hoek van 120° van een cirkelbaan met een buitenstraal van 12,50 m geheel binnen de cirkelbaan te bevinden.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.