15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 11. Bijkomende inrichtingen voor de achterwaartse signalisatie

Technische eisen waaraan de bijkomende inrichtingen voor de achterwaartse signalisatie, bestemd ter versterking van de achterwaartse signalisatie, zowel bij dag als bij nacht, voor lange en zware voertuigen en hun aanhangwagens, alsook voor trage voertuigen en hun aanhangwagens, moeten voldoen.

Voor wat betreft hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in aanhangsel I worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” telkens vervangen door de woorden “bevoegde Brusselse instantie”;
2° in aanhangsel III, punt 1.1, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde” vervangen door de woorden “bevoegde Brusselse instantie”;
3° in aanhangsel III, bijvoegsel 1, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” vervangen door de woorden “bevoegde Brusselse instantie”;
4° in aanhangsel IV wordt de zinsnede “Namens de Minister: Voor de Directeur-Generaal: De Hoofdingenieur-Directeur,” vervangen door de zinsnede “Namens de Brusselse minister of zijn gemachtigde”.
Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in aanhangsel I worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” telkens vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”;
2° in aanhangsel III, punt 1.1, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”;
3° in aanhangsel III, bijvoegsel 1, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”;
4° in aanhangsel IV wordt de zinsnede “Namens de Minister: Voor de Directeur-Generaal: De Hoofdingenieur-Directeur,” vervangen door de zinsnede “Namens de Vlaamse minister: het hoofd van het Departement”.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.