15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 16. Voorschriften voor inrichtingen voor indirect zicht

In hoofdstuk III van bijlage 16, in de tweede rij “M3” van de tabel vermeld in het punt 2 met als titel “aantal”, wordt de vijfde kolom “Breedtespiegel klasse IV”
Verplicht
1 aan de passagierszijde
Facultatief
1 aan de bestuurderszijde
door de volgende kolom vervangen :
Facultatief
1 aan de bestuurderszijde en/of
1 aan de passagierszijde
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.