1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22decies. Verkeer op spitsstroken

Het gebruik van spitsstroken wordt geregeld door de verkeerslichten bedoeld in artikel 62bis.

Indien deze verkeerslichten buiten werking zijn is het verkeer op de spitsstrook niet toegelaten behalve:

in de gevallen bedoeld in artikel 9.7;

om de autosnelweg op te rijden of te verlaten;

om van richting te veranderen.