7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
[21.05.1999]

Hoofdstuk IV. Overgangsbepalingen

Artikel 12

Voor de toelatingen, overeenkomstig artikel 78.1.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, afgegeven voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, mag de signalisatie voor de werken geplaatst worden zoals bepaald in het ministerieel besluit van 25 maart 1977 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, met uitzondering voor de werken van de 1ste categorie.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.