7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
[21.05.1999]

Bijlage 1. Onderborden

Wit opschrift op blauwe achtergrond (afstanden in millimeter)