7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
[21.05.1999]

Bijlage 4. Hekken voor signalisatie van werf

TYPE I

Hek met dwarsregel.

Afwisselend rode en witte strepen

(Afmetingen in millimeter)

TYPE II

Hek met rood en wit raster

(Afmetingen in millimeter)