11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
[B.S. 14.10.1976]

BIJLAGEN

Bijlage 3. Witte borden

  • zwart opschrift of symbool;
  • de afmetingen zijn uitgedrukt in mm.