5 AUGUSTUS 2005

Omzendbrief betreffende de toepassing van de eerste alinea van artikel 22 van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985, betreffende het controleapparaat in het domein van het wegvervoer. [B.S. 05.08.2005]

Omzendbrief