19 MAART 2004. - Omzendbrief betreffende de verlaagde voertuigen.
(B.S. 19.03.2004)

Bijlage 2. Model van gevalideerd verslag

Volgende verplichte preciseringen dienen in het gevalideerd verslag opgenomen te zijn :

Door middel van de preciseringen in het gevalideerd verslag dient een éénduidige beschrijving van de geteste onderdelen voor te liggen teneinde de autokeuring te kunnen uitvoeren.

Volgende preciseringen dienen in ieder geval worden vernoemd :

1. Toepassingsgebied

1.0. Belgisch erkenningsnummer afgeleverd door gevalideerde instelling

1.1. Validerende instelling
1.1.1. Naam validerende instelling :
1.1.2. Gemandateerde persoon :
1.1.3. Adres

1.2. Erkend labo
1.2.1. Naam erkend labo :
1.2.2. Gemandateerde persoon :
1.2.3. Adres
1.2.4. Referentie te valideren verslag

1.3. Fabricant verlagingsonderdeel
1.3.1. Naam fabricant :
1.3.2. Adres
1.3.3. Handelstype verlagingsonderdeel (delen)
1.3.4. Type verlagingsonderdeel (delen)
1.3.5. EG-nr

1.4.1. Voertuigfabricant
1.4.2. Handelstype voertuig
1.4.3. Voertuigtype
1.4.4. EG-nr

2. Beschrijving van:

2.1. Vering
2.1.1. Kenteken
2.1.2. Constructeursherkenningsteken
2.1.3. Oppervlaktebescherming
2.1.4. Soort veer (progressief)
2.1.5. Buitendiameter
2.1.6. Draaddiameter
2.1.7. Onbelaste veerlengte
2.1.8. Aantal windingen

2.2. Demping
2.2.1. Systeem dempingskarakteristiek
2.2.2. Kenteken
2.2.3. Constructeursherkenningsteken
2.2.4. Plaats van het herkenningsteken
2.2.5. Beschermingsoppervlakte
2.2.6. Hoogte instelsysteem
2.2.7. Kenteken
2.2.8. Toegelaten instelbereik

3. Aanvullende gegevens voor de autokeuringsstations

3.1. Wielgeometrie
3.1.1. Naloop
3.1.2. Wielvlucht
3.1.3. Toespoor

3.2. Wiel/bandencombinaties

3.3. Instelbare hoogten : Borging van de hoogte instelling op 110 mm

3.4. opmeting bodemvrijheid van minimum 110 mm volgens spec. leverancier

4. Bijlage

4.1. Verslag erkend labo
4.1.1. Aantal bladzijden

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.