5 JULI 1999. - Ministerieel rondschrijven betreffende de gemachtigde opzichters.
[BS 14.08.1999]

4. Slotbemerkingen

Het feit dat een gemeente beschikt over gemachtigde opzichters is een bijkomende schakel van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van een werkelijke aanwezigheid op het terrein.

Door op te treden in samenwerking met de politiediensten kan de gemachtigd opzichter samen met de politie en met de andere betrokkenen (scholen, ouderverenigingen, jeugdbewegingen, bejaarden- of gehandicaptenverenigingen), actief deelnemen aan de oppuntstelling van veilige routes en ook de gemeenschappelijke of eigen problemen die hij bij elke groep vaststelt, in de belangstelling brengen (gevaarlijke oversteek, moeilijke bereikbaarheid of toegang, enz....).

Het is van belang de scholen, de jeugdbewegingen, de ouderverenigingen en, de senioren- of gehandicaptenverenigingen te informeren over het bestaan in hun gemeente van een cel gemachtigde opzichters, alsook over hun precieze opdracht.

Ook de gemeentelijke raadgevende commissies (de verkeerscommissie, de jeugdraad, de seniorenraad, de raad voor personen met een handicap, enz.) dienen op de hoogte gebracht te worden van de inhoud van het rondschrijven en het verdient eveneens aanbeveling dat groepen van bejaarden en personen met een handicap via de lokale media ingelicht worden over de nieuwe bevoegdheden van de gemachtigd opzichter.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.