5 JULI 1999. - Ministerieel rondschrijven betreffende de gemachtigde opzichters.   

[BS 14.08.1999]

2. Leiders en jeugdverkeersbrigadiers versus gemachtigde opzichters

Het is dienstig meteen in herinnering te brengen dat de gemachtigde opzichters in geen geval verward mogen worden met de jonge verkeersbrigadiers die fungeren in het kader van een jeugdverkeersbrigade.
De jonge verkeersbrigadiertjes zijn, zoals hun benaming het uitdrukt, kinderen wier taak erin bestaat hun medeleerlingen te helpen in groep over te steken, zonder dat ze hierbij enige bevoegdheid kunnen uitoefenen ten opzichte van de andere weggebruikers. Dit is vanzelfsprekend zo gewild uit veiligheidsoverwegingen.
Voor de jeugdverkeersbrigadiers, die voort kunnen blijven optreden maar dan onafhankelijk van de gemachtigde opzichters, blijft regel dat ze het gunstig (veilig) ogenblik moeten afwachten om de groep te laten oversteken.
De bestuurders die naderen op het ogenblik dat de groep kinderen oversteekt onder de controle van verkeersbrigadiertjes, moeten dan vertragen en indien nodig stoppen (verbod door de groep kinderen te breken).
Dit verbod is eveneens van toepassing wanneer een groep kinderen of scholieren oversteekt onder controle van een leider (b.v. ouders, leerkrachten, leiders van jeugdbewegingen), of als een dergelijke groep zich verplaatst in rijen, vergezeld van een leider. Als gevolg van voormelde wijzigingen door het koninklijk besluit van 7 mei 1999, is dit verbod thans ook uitgebreid in dezelfde gevallen naar groepen bejaarden of personen met een handicap vergezeld van een leider. Het fundamentele verschil tussen de jeugdverkeersbrigadiers en de leiders enerzijds en de gemachtigde opzichters anderzijds, bestaat hierin dat laatstgenoemden aanwijzingen mogen geven aan de andere weggebruikers en het verkeer mogen stilleggen bij middel van de schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is.

C3

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.